Regulamin:

Na stronach lmi.com.pl obowiązuje wewnętrzny regulamin inwestorów.
Jego treść nie jest publikowana i jest znana tylko inwestorom działającym w grupie.
Osoby z zewnątrz tzw. "goście" moją dostęp wyłącznie do strony głównej oraz do katalogu /log/ po wpisaniu nazwy użytkownika : lmi i hasła dostępu : lmi

Dostęp do grona inwestorów jest możliwy tylko po podpisaniu umowy z osobą reprezentującą grupę inwestycyjną, na terenie Polski i Królestwa Norwegii.

Dołączenie do grupy następuje po spełnieniu określonych warunków.

Akcje
Kontrakty
Opcje
Forex
Waluty
Metale
Fundusze
Towary